Gestructureerde feedback: intervisie

Bespreek je ethische dilemma’s in een vertrouwde setting.

Je hebt altijd te weinig tijd en daarom moet je prioriteiten stellen. Je cliënten, dus. Maar besef dat je persoonlijke ontwikkeling in het teken staat van diezelfde cliënten. Als jij een betere advocaat wordt, zekerder in je vak bent en zaken beter gaat doorzien – ook buiten het strikt juridische – dan profiteren je cliënten daar direct van. Wij zorgen er dan ook voor dat die acht verplichte uren intervisie per jaar, goed bestede tijd is. Je gaat terug naar de praktijk met meer tools in handen om je werk als advocaat nog beter te doen.

Intervisie is geen overbodige luxe
Het vak van advocaat kan soms best eenzaam zijn en dan is ruggespraak welkom. Iedereen gaat er maar vanuit dat je alles weet, alles goed doet en op alles een antwoord hebt. En al straal je dat door je professionele beroepshouding uit, onderaan de streep ben je ook maar een mens. Met basale, menselijke struggles. Dan is het fijn als je op zijn tijd je masker kunt laten zakken.

Gooi de schroom van je af
Als advocaten weten wij hoe moeilijk het kan zijn om je kwetsbaar op te stellen. Die grens moesten wij zelf ook over. Vanaf het moment dat je ziet hoeveel het je oplevert en hoe het je daadwerkelijk verder brengt, zal die schroom verdwijnen. Alle advocaten die wij ondersteunen op het gebied van intervisie, zijn uiteindelijk enorm enthousiast. Hoe huiverig ze ook binnenkwamen, tijdens het traject erkennen ze de meerwaarde van de intervisie.

Win zoals je nog nooit gedaan hebt
Als advocaat word je opgeleid om te winnen. Dat wordt je tweede natuur. Je gaat altijd voor het hoogst haalbare. Ieder jaar wil je nog beter en vaardiger worden. Hoe vanzelfsprekend dat in onze wereld soms ook wordt gevonden, zo gewoon is het echt niet. Intervisie helpt je in je professionele ontwikkeling als advocaat, op een andere manier dan je waarschijnlijk gewend bent.

Dit is een goed stel hoor
We kijken zorgvuldig naar de groepssamenstelling voor de intervisiebijeenkomsten en zoeken naar een mooie mix van ervaring en specialiteiten. Elkaar al te bekende opponenten zullen niet in dezelfde groep worden geplaatst en iedere deelnemer tekent vooraf voor geheimhouding.

Intervisie verplicht vanuit de NOvA
In veel beroepsgroepen is intervisie een instrument dat al langer gehanteerd wordt om tot kwaliteitsverbetering te komen. Je bevraagt elkaar naar dilemma’s die ontstaan tijdens je werk. Niet alleen vakinhoudelijk, ook op ethisch vlak. Onder advocaten is dit nog niet zo gebruikelijk en bekend als bijvoorbeeld onder medisch specialisten en mediators. Er zijn al de nodige specialisatieverenigingen die intervisie aanmoedigen en sinds 2020 is het een verplichting vanuit de NOvA.

Nederlandse Orde van Advocaten Kwaliteitstoets intervisie Advocaat intervisie Advocatuur intervisie Nancy Viellevoye Wilma Feenstra

Alle intervisie-eisen op een rijtje
Best een aantal specialisatieverenigingen stelt speciale eisen aan intervisie. Lang niet altijd conform de richtlijnen van de Orde. KAN houdt nauwkeurig in de gaten of er een samenloop of scheefgroei van regelgeving is. Per specialisatie kijken we wat er voor die specifieke groep geldt, tot op regionaal niveau. Dat maakt dat jij zelf niet onnodig op onderzoek uit hoeft. En ja, die tijd kun je dan wel weer zinvol en productief investeren in je cliënten en hun zaken.

Advocaat en mediator?
Hoe gemakkelijk is het om met eenzelfde bijeenkomst aan de verplichtingen vanuit de NOvA én de MfN te voldoen? Bij ons is dat geen probleem. Je kunt je met een eigen groep advocaat-mediators aanmelden. Of individueel, dan zorgen wij voor een geschikte groep. Voorwaarde is wel dat de groep bestaat uit minimaal 5 advocaat-mediators (en geen niet-advocaten) en de besproken dilemma’s niet alleen betrekking hebben op het werk als mediator.

N.B. Een intervisiegroep die bestaat uit advocaat-mediators, MfN mediators en gewone mediators voldoet dus niet aan de vereisten voor de NOvA, wel voor de MfN.

KAN Mediatorsfederatie Nederland
Meer weten over intervisie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

KAN Kwaliteitstoets intervisie Advocaat intervisie Advocatuur intervisie Nancy Viellevoye Wilma Feenstra