Gestructureerde feedback: GIO

Ga voor het goede gesprek met andere advocaten.

Als goede advocaat beperk je je niet enkel tot goede vakinhoudelijke kennis. De juiste (beroeps)houding en een goede praktijkvoering zijn ook belangrijk. Bij gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) staan vraagstukken met betrekking tot de dagelijkse praktijkvoering centraal. Je deelt kennis en ervaring, leert van elkaar en gaat daardoor efficiënter en beter werken.

Geen schroom
Tijdens het gestructureerd intercollegiaal overleg kun je vakinhoudelijke vragen stellen, maar ook vragen over gedragsrecht, het optreden in het publieke domein als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, het opstellen van een ontwikkelplan, de vormgeving van de praktijkvoering enzovoorts. Dan is het belangrijk dat je geen schroom voelt om alles op tafel te gooien.

Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren
Onze gespreksleiders zijn advocaten die getraind en bedreven zijn in het begeleiden van het goede gesprek. Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren is een grondhouding.

Nederlandse Orde van Advocaten Kwaliteitstoets intervisie Advocaat intervisie Advocatuur intervisie Nancy Viellevoye Wilma Feenstra
Meer weten over gestructureerd intercollegiaal overleg? En de voorwaarden van de NOvA?

Wij organiseren het voor jou en je kantoor

KAN Kwaliteitstoets intervisie Advocaat intervisie Advocatuur intervisie Nancy Viellevoye Wilma Feenstra