Copyright

De informatie en documenten op deze website zijn alle auteursrechtelijk en/of als databank beschermd.

Downloaden van de op deze webpagina beschikbaar gestelde documenten is toegestaan voor cliënten van de eigenaar van deze website, KAN uitsluitend voor eigen gebruik in de hoedanigheid van cliënt, in zijn/haar relatie met KAN.

Wijziging, reproductie en publicatie, schriftelijk dan wel digitaal, blijven (ook voor die documenten) strikt voorbehouden aan KAN.