Algemene voorwaarden

Kenniscentrum Advocatuur Nederland (KAN) B.V.

 1. Algemene Voorwaarden Kenniscentrum Advocatuur Nederland (KAN) B.V.
  1. We maken specifieke afspraken over het abonnement en de kosten daarvan. De algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de specifieke afspraken.
  2. De betaling vindt plaats bij inschrijving (direct) of na betalingsverzoek (betaling binnen 14 dagen).
  3. Bij verhindering en annulering uiterlijk 4 werkdagen voor aanvang van de intervisiebijeenkomst (het kan gebeuren!) kan dit kosteloos door je in te schrijven op een nieuwe vervangende datum. Degene die annuleert, ontvangt geen geld terug, maar kan zich dus inschrijven op een nieuwe datum.
  4. Bij verhindering en annulering binnen 4 werkdagen is kosteloze inschrijving op een vervangende datum niet mogelijk gezien de gemaakte kosten van huur van de vergaderlocatie en de gemaakte administratiekosten. De planning voor een hele groep moet mogelijk omgegooid worden.
  5. Indien KAN de intervisiebijeenkomst moet annuleren, bijvoorbeeld omdat we onder de minimumeis van 3 advocaten komen, dan zal z.s.m. een nieuwe datum en tijdstip worden georganiseerd. Vanzelfsprekend zijn hier geen kosten voor de deelnemers aan verbonden.
  6. In het geval je een abonnement afsluit, zal dat aan het eind van de looptijd automatisch verlengd worden, waarbij een opzegtermijn van een maand geldt. Twee maanden voordat jouw abonnement afloopt, ontvang je een automatische reminder dat het contract automatisch verlengd zal worden, tenzij je tijdig, met inachtneming van de opzegtermijn per e- mail opzegt. Het niet ontvangen van de reminder laat de opzegtermijn onverlet.
  7. Als je eerder diensten via een abonnement van ons hebt afgenomen, is er altijd de mogelijkheid een nieuw abonnement af te sluiten om het halen van de benodigde PO-punten te borgen. Je hoeft dus niet bang te zijn als vaste klant dat het systeem vol zit. Voor jou creëren we altijd mogelijkheden.
  8. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die KAN heeft afgesloten uitkeert op basis van de polisvoorwaarden, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
  9. Bij geen dekking is de aansprakelijkheid van KAN beperkt tot het bedrag dat door de deelnemer in het jaar voorafgaand aan het schadeveroorzakend evenement aan KAN is betaald.
  10. In het geval de dienstverlening online plaatsvindt, is KAN nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
 2. Privacyverklaring Kenniscentrum Advocatuur Nederland (KAN) B.V.
  1. In het inschrijfformulier vragen we enige summiere naam/adres/contactgegevens van de deelnemer en het kantoor. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het indelen in de groepen, het opmaken van de planning, de facturering en het opmaken van het deelnemerscertificaat conform de eisen van de NOvA. Voor het gebruiken van het e mailadres voor de verzending van nieuwsbrieven, zal vooraf uitdrukkelijk toestemming gevraagd worden.
  2. Op eerste verzoek van de deelnemer zullen zijn/haar gegevens en de gegevens van haar/zijn kantoor verwijderd worden uit het systeem van KAN.
  3. Met de gespreksleiders wordt een privacy-overeenkomst gesloten ter borging van de vertrouwelijkheid van de gegevens van de deelnemers.